Postępy Fizyki 48 (2)

Tom

48

Zeszyt

2

Rok

1996
Postępy Fizyki 48 (2) 1999
Spis treści:
 
 1. Sonoluminescencja: piekło w bąbelku S. Kryszewski s. 103
 2. O masach i sprężynach: fizyka półprzewodników o czystym składzie izotopowym tłum. T. Ruf, M. Cardona, H.D. Fuchs, 
 3. Katedra Biofizyki UW a rozwój biologii molekularnej D. Shugar s. 139
 4. O stanie fizyki tłum. M. Apostol, 
 5. Aspekty filozoficzne w twórczości naukowej Włodzimierza Kołosa J.A. Janik s. 151
 6. Nevill Francis Mott 1905 - 1996 T. Dietl, 
 7. NOWOŚCI NAUKOWE s. 159
 8. Azotki: nowa klasa półprzewodników dla optoelektroniki w zakresie światła niebieskiego T. Suski, 
 9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 165
 10. Największa konferencja fizyki cząstek w Warszawie K. Rybicki s. 171
 11. Localization '96 K.I. Wysokiński s. 173
 12. RECENZJE
 13. Quang Ho-Kim, Narendra Kumar, Chi-Sing Lam: Zaproszenie do fizyki współczesnej rec. I. Białynicki-Birula s. 177
 14. I. Nowikow: Czarne dziury i Wszechświat rec. K. Maślanka s. 182
 15. KRONIKA, s. 185