Postępy Fizyki 48 (1)

Tom

48

Zeszyt

1

Rok

1997
Postępy Fizyki 48 (1) 1997
Spis treści:
 
 1. Podwójny rozpad beta: laboratorium fizyki niestandardowej W.A. Kamiński, RÓŻNE s. 3
 2. Czy fizyk może nie być platonikiem? W. Kołos s. 31
 3. Granty KBN z fizyki: X i XI konkurs s. 43
 4. Wspomnienie o Włodzimierzu Kołosie 1928-1996 L. Piela, DYDAKTYKA FIZYKI s. 53
 5. Historia Szkolnej Pracowni Przyrodniczej w Wilnie w 75. rocznicę powstania J.E. Dmochowski s. 57
 6. Lato z Helem '96 Z. Trybuła, 
 7. XXVI Dni Aktynowców i Szkoła ,,Elektrony 5f w ciałach stałych'' W. Suski s. 75
 8. XI Dni Wymiany Doświadczeń w Nauczaniu Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych I. Strzałkowski, F. Krok s. 77
 9. Konferencja GIREP-ICPE Z. Gołąb-Meyer s. 79
 10. A. Einstein: Zapiski autobiograficzne rec. A. Trautman s. 81
 11. R.G. Newton: Zrozumieć przyrodę rec. J. Mostowski s. 82
 12. LISTY DO REDAKCJI:  Siła działająca na fluksoidy w nadprzewodniku A. Zastawny s. 85
 13. KRONIKA, s. 87