Postępy Fizyki 47 (6)

Tom

47

Zeszyt

6

Rok

1996
Postępy Fizyki 47 (6) 1996
Spis treści:
 
 1. Analogon atomu wodoru i ujemnego jonu wodoru w półprzewodnikowych studniach kwantowych M. Grynberg s. 531
 2. Rozważania nad odkryciem leptonu tau tłum. M.L. Perl
 3. Rozpraszanie niesprężyste promieni X przez układy fazy skondensowanej tłum. E.D. Isaacs, P. Platzman, DYDAKTYKA FIZYKI
 4. Rydzyna - eksperymentalne gimnazjum imienia Sułkowskich - ośrodek badań J. Stankowski s. 591
 5. Planetarium w szkole podstawowej A. Owczarek, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 599
 6. - Quark Matter '96 H. Białkowska s. 603
 7. - XVIII Międzynarodowe Seminarium Fizyki Powierzchni A. Kiejna s. 605
 8. - 28. Konferencja EGAS H.Z. Wrembel s. 606
 9. - Historia i filozofia fizyki w nauczaniu - konferencja w Bratysławie Z. Gołąb-Meyer s. 608
 10. RECENZJE
 11. J. Sikorski: Prywatne życie Mikołaja Kopernika rec. T. Borawska s. 611
 12. LISTY DO REDAKCJI
 13. - Wypadek może zdarzyć się wszędzie W. Gawlik s. 615
 14. KRONIKA, ROCZNY SPIS TREŚCI - TOM 47 1996, s. 617