Postępy Fizyki 47 (2)

Tom

47

Zeszyt

2

Rok

1996
Postępy Fizyki 47 (2) 1996
Spis treści:
 
  1. Zastosowania metod fototermicznych w badaniach fotosyntezy D. Frąckowiak, I. Hanyż s. 111
  2. Początki rozwoju badań nad rozpraszaniem neutronów tłum. C.G. Shull, RÓŻNE
  3. O nagrodach Nobla z fizyki i chemii - niekonwencjonalnie J. Hurwic, WSPOMNIENIA - ROCZNICE s. 141
  4. Metody jądrowe w badaniach skondensowanej fazy materii A.Z. Hrynkiewicz, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 157
  5. - XVIII Kazimierzowska Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych w Ames Z. Ajduk, J. Kalinowski s. 185
  6. - Światowy Kongres Towarzystw Fizycznych I. Strzałkowski s. 187
  7. - II Ogólnopolska Sesja Naukowa ,,Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40'' T. Durakiewicz s. 189
  8. RECENZJE
  9. P. Artymowicz: Astrofizyka układów planetarnych rec. M. Różyczka s. 191
  10. KRONIKA, s. 195