Postępy Fizyki 46 (4)

Tom

46

Zeszyt

4

Rok

1995
Postępy Fizyki 46 (4) 1995
Spis treści:
 
  1. Fraktalna struktura stanów podstawowych jednowymiarowego modelu Isinga M. Mulak, R. Gonczarek s. 315
  2. Nadprzewodniki organiczne - spełnione i niespełnione nadzieje A. Graja, WSPOMNIENIA - ROCZNICE s. 327
  3. Fizyka w Oflagu VII A - Murnau A. Pilawski, ROZMOWY s. 353
  4. O optyce geometrycznej i termodynamice informacyjnej, a także o Lwowie, Wrocławiu i Toruniu Rozmowa z R.S. Ingardenem NOWE URZĄDZENIA I TECHNIKI EKSPERYMENTALNE s. 357
  5. Warszawski cyklotron i Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów J. Kownacki, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 389
  6. - XVI Międzynarodowa Konferencja Fizyki i Astrofizyki Neutrin W.A. Kamiński s. 397
  7. RECENZJE
  8. A. Drzewiński, J. Wojtkiewicz: Opowieści z historii fizyki rec. Z. Gołąb-Meyer s. 401
  9. R. Zallen: Fizyka ciał amorficznych rec. A. Majhofer s. 403
  10. KRONIKA, s. 405