Postępy Fizyki 46 (3)

Tom

46

Zeszyt

3

Rok

1995
Postępy Fizyki 46 (3) 1995
Spis treści:
 
 1. Dlaczego nie ma nic, skoro powinno coś być, czyli centralny problem fizyki teoretycznej L.M. Sokołowski s. 207
 2. Radiacyjna kompresja plazmy W. Stępniewski, M. Scholz, A. Gałkowski, RÓŻNE s. 235
 3. Blaski i cienie Komitetu Badań Naukowych z perspektywy trzech lat pierwszej kadencji A.Z. Hrynkiewicz, NOWE URZĄDZENIA I TECHNIKI EKSPERYMENTALNE s. 259
 4. Nowy toruński radioteleskop J. Turło, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 281
 5. - XI Międzynarodowa konferencja nt. stałych związków pierwiastków przejściowych SCTE-11 W. Suski s. 285
 6. - Spotkanie robocze nt. struktur magnetycznych i przejść fazowych A. Oleś, J. Wolny, A. Szytuła s. 287
 7. - Wysokoprzewodzące Materiały Organiczne dla Elektroniki Molekularnej A. Graja s. 288
 8. RECENZJE
 9. W. Scharf: Akceleratory biomedyczne rec. L. Zemło s. 291
 10. M. Siemiński: Fizyka zagrożeń środowiska rec. A. Hrynkiewicz s. 293
 11. LISTY DO REDAKCJI
 12. - Staże zagraniczne dla młodych doktorów M. Grynberg s. 295
 13. KRONIKA, s. 297