Postępy Fizyki 46 (2)

Tom

46

Zeszyt

2

Rok

1995
Postępy Fizyki 46 (2) 1995
Spis treści:
 
 1. Dyspersyjne materiały ferromagnetyczne S. Bednarek s. 103
 2. Pulsary w układach podwójnych a relatywistyczna teoria grawitacji tłum. J.H. Taylor, Jr., WSPOMNIENIA - ROCZNICE
 3. Julian Schwinger 1918 - 1994 145 I. Białynicki-Birula, ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
 4. Memoriał - rezolucja w sprawie nauczania fizyki w wyższych szkołach technicznych s. 151
 5. Dynamika nieliniowa i chaos na przykładzie układu RLC J. Kozłowski, J. Pietrzak, R. Znamierowski, NOWOŚCI NAUKOWE s. 153
 6. Odkrycie nadprzewodnictwa magnetycznego tłum. G. Pickett, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
 7. - Własności związków f-elektronowych A. Szytuła s. 175
 8. Konferencja Fizyki Hiperjądrowej i Cząstek Dziwnych w Vancouverze J. Dąbrowski - s. 176
 9. - CLEO/EQEC '94 K. Ernst s. 178
 10. RECENZJE
 11. J.A. Krawcow, J.I. Orłow: Optyka geometryczna ośrodków niejednorodnych rec. K. Pietraszkiewicz s. 181
 12. Michel Westphal przy współpracy Helgi Pfaff: Paleomagnetyzm i własności magnetyczne skał rec. T. Skośkiewicz, KRONIKA, s. 182