Postępy Fizyki 46 (1)

Tom

46

Zeszyt

1

Rok

1995
Postępy Fizyki 46 (1) 1995
Spis treści:
 
 1. Klastry metali alkalicznych: układy kwantowe o kilku tysiącach elementów M. Kicińska-Habior s. 3
 2. Odkrycie pulsara w układzie podwójnym tłum. R.A. Hulse, RÓŻNE
 3. Granty KBN z fizyki - VI i VII konkurs s. 55
 4. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
 5. Nowy rok ... i małpy w Szkole Nauk Ścisłych M. Łukaszewski, NOWOŚCI NAUKOWE s. 65
 6. Poszukiwania ciemnej materii za pomocą mikrosoczewkowania grawitacyjnego K.Z. Stanek, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 69
 7. - VIII Międzynarodowa Konferencja Geologii, Kosmochronologii i Geologii Izotopowej w Berkeley T. Durakiewicz s. 77
 8. - XXII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników J. Blinowski s. 79
 9. RECENZJE
 10. J. Żmija, J. Zieliński, J. Parka, E. Nowinowski-Kruszelnicki: Displeje ciekłokrystaliczne. Fizyka, technologia, zastosowanie rec. M. Godlewski s. 81
 11. H. Gurgul: Zarys historii fizyki od starożytności do XX wieku - skrypt dla studentów fizyki rec. A.K. Wróblewski, KRONIKA, s. 82