Postępy Fizyki 45 (6)

Tom

45

Zeszyt

6

Rok

1994
Postępy Fizyki 45 (6) 1994
Spis treści:
 
  1. Wiązki kwazicząstek w jednorodnych przestrzeniach anizotropowych i fononowe obrazy kryształów T. Paszkiewicz s. 523
  2. Dynamiczne przejawy istnienia ciemnej materii S. Tremaine, tłum. M. Krośniak s. 551
  3. RÓŻNE: Datowanie metodą termoluminescencji A. Chruścińska, H. L. Oczkowski s. 573
  4. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: Uwagi o graficznym przedstawianiu efektów kwantowych S. Jakubowicz, W. Świątkowski s. 589
  5. NOWOŚCI NAUKOWE: Jest szósty kwark S. Mrówczyński s. 595
  6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: IV Międzynarodowe Sympozjum ,,Systems with Fast Ionic Transport"; XVII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu; II spotkanie robocze poświęcone izotopom W. Bogusz; Z. Ajduk, J. Kalinowski, S. Pokorski; S. Hałas s. 599
  7. RECENZJE: S. Hawking: Czarne dziury i wszechświaty niemowlęce; S. Hawking: Krótka historia czasu; od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur rec. A. Krasiński; A. Krasiński s. 603
  8. KRONIKA s. 609
  9. ROCZNY SPIS TREŚCI - TOM 45 (1994) s. 623