Postępy Fizyki 45 (3)

Tom

45

Zeszyt

3

Rok

1994
Postępy Fizyki 45 (3) 1994
Spis treści:
 
  1. Sieci neuronowe R. Tadeusiewicz s. 215
  2. Promieniowanie kosmiczne i kosmologia A. W. Wolfendale s. 237
  3. Złamane symetrie R. Peierls, tłum. K. Burzyński s. 249
  4. RÓŻNE: Mikrobaterie stałociałowe jako źródło mikromocy; Unieszkodliwianie odpadów reaktorowych M. Balkanski, tłum. E. Kaczmarek-Morawiec; M. Suffczyński s. 261
  5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: Drgania harmoniczne struny - ćwiczenie laboratoryjne z umiarkowanym użyciem komputera A. Walanus s. 287
  6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Racjonalne korzystanie z energii; XVIII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Zderzeń Elektronowych i Atomowych H. Z. Wrembel; C. Szmytkowski, R. Szmytkowski s. 291
  7. RECENZJE: H.G. Schuster: Chaos deterministyczny. Wprowadzenie; A. Śliwiński: Ultradźwięki i ich zastosowania rec. M. Kuś; A. Leszczyński s. 297
  8. KRONIKA s. 303