Postępy Fizyki 44 (5)

Tom

44

Zeszyt

5

Rok

1993
Postępy Fizyki 44 (5) 1993
Spis treści:
 
  1. Promieniotwórczość naturalna w środowisku A. Hrynkiewicz s. 439
  2. Podstawowe stałe fizyki i spektroskopii B. W. Petley, tłum. B. Wojtowicz, M. Łukaszewski s. 463
  3. RÓŻNE: Sprawa Galileusza; W sprawie "sprawy Galileusza" A. Krasiński; M. Heller s. 487
  4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Wspomnienie o Profesorze Marianie Mięsowiczu (1907-1992) J. Bartke s. 515
  5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Niemiecko-Polskie Sympozjum Fizyki Półprzewodników Półmagnetycznych W. Dobrowolski, E. Grodzicka s. 523
  6. RECENZJE: A. Dubik: Zastosowanie laserów rec. M. Kolwas s. 527
  7. KRONIKA s. 529