Postępy Fizyki 44 (2)

Tom

44

Zeszyt

2

Rok

1993
Postępy Fizyki 44 (2) 1993
Spis treści:
 
  1. O historii najbardziej kontrowersyjnego defektu w półprzewodnikach J. Baranowski s. 107
  2. Miękka materia P.-G. de Gennes, tłum. R. Hołyst s. 121
  3. RÓŻNE: Granty KBN z fizyki - I konkurs s. 131
  4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Fizyka wysokich energii w Polsce: pierwsze 50 lat A. K. Wróblewski s. 153
  5. NOWOŚCI NAUKOWE: Czy uda się wytworzyć antywodór? oprac. M. Łukaszewski s. 201
  6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: XV Międzynarodowa Warszawska Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu; II Międzynarodowa Szkoła Fizyki Teoretycznej ,,Symetria i Własności Strukturalne Materii Skondensowanej"; Fizyka jądrowa znowu w Zakopanem Z. Ajduk, S. Pokorski; D. Lipiński; R. Broda s. 205
  7. RECENZJE: K. Ernst: Fizyka sportu rec. J. Tołwiński s. 213
  8. KRONIKA s. 215