Postępy Fizyki 44 (1)

Tom

44

Zeszyt

1

Rok

1993
Postępy Fizyki 44 (1) 1993
Spis treści:
 
  1. Dziwność w jądrach J. Dąbrowski s. 3
  2. Pola cechowania R. Mills, tłum. Z. Ajduks. 23
  3. RÓŻNE: Badania naukowe podstawowe i stosowane A. Hrynkiewicz s. 63
  4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Wspomnienie o Przemysławie Zielińskim J. M. Stepaniak s. 71
  5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze w Uniwersytecie Warszawskim A. Hennel s. 79
  6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Konferencja na temat dziwności w jądrach; Międzynarodowa Szkoła i Sympozjum nt. Wykorzystania Promieniowania Synchrotronowego w Naukach Przyrodniczych J. A. Zakrzewski; R. Iwanowski s. 83
  7. RECENZJE: M. Toda, R. Kubo, N. Saito: Fizyka statystyczna I oraz R. Kubo, M. Toda, N. Hashitsume: Fizyka statystyczna II rec. J. Piasecki s. 89
  8. KRONIKA s. 93