Postępy Fizyki 43 (3)

Tom

43

Zeszyt

3

Rok

1992
Postępy Fizyki 43 (3) 1992
Spis treści:
 
  1. H. W. Kendall - Rozpraszanie głęboko nieelastyczne: eksperymenty na protonie i badanie skalowania (tłum. A. Kupść i M. Szleper) (str. 243)
  2. W. Królikowski - Badania przyrodnicze a wiedza powszechna w warunkach kryzysu (str. 275)
  3. J.A. Zakrzewski - Wspomnienie o Jerzym Pniewskim (str. 279)
  4. S. Pokorski - Wspomnienie o Grzegorzu Białkowskim (str. 287)
  5. K. Doroba - Znakowanie zapachów w oddziaływaniach hadronów z dużym pędem poprzecznym (str. 291)
  6. S.K. Hoffmann - XXXI Zjazd Fizyków Polskich (str. 309)
  7. K. Chałasińska-Macukow - Kongres Optyki i Inżynierii Optycznej w San Diego (str. 312)
  8. Biospektroskopia, t. l, pod redakcją J. Twardowskiego (rec. B. Lesyng) (str. 315)
  9. Biospektroskopia, t. 4, pod redakcją J. Twardowskiego (rec. H. Barańska) (str. 317)
  10. KRONIKA (str. 321)