Postępy Fizyki 43 (1)

Tom

43

Zeszyt

1

Rok

1992
Postępy Fizyki 43 (1) 1992
Spis treści:
 
 1. J. Werle - Jak nauki fizyczne odkrywały jedność przyrody (str. 5)
 2. B. Średniawa - Ewolucja pojęcia eteru i wczesny okres teorii względności w pracach fizyków krakowskich (str. 33)
 3. O anihilacji pozytonów, roli kobiet w fizyce i ... - Rozmowa z Bronisławem Rozenfeldem i Henrykiem Stachowiakiem (str. 47)
 4. M. R. Dudek, T. Paszkiewicz - Mazaki i kule na okręgu - automat komórkowy (str. 57)
 5. J. Figiel - Czy Ziemia przyciąga antyprotony inaczej niż protony? (str. 69)
 6. Granulowane nadprzewodniki jako detektory cząstek (oprac. J. Igalson) (str. 75)
 7. Z. Ajduk, S. Pokorski - XIV Warszawska Międzynarodowa Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych (str. 81)
 8. H. Wrembel - Międzynarodowe Kolokwium Spektroskopowe w Bergen (str. 82)
 9. D. Bohm - Ukryty porządek (rec. P. Trzaskoma) (str. 85)
 10. J. Petykiewicz - Podstawy fizyczne optyki scalonej (rec. M. Szustakowski) (str. 88)
 11. KRONIKA (str. 93)