Postępy Fizyki 42 (5)

Tom

42

Zeszyt

5

Rok

1991
Postępy Fizyki 42 (5) 1991
Spis treści:
 
  1. H. Dehmelt - Doświadczenia z izolowaną cząstką subatomową w spoczynku (tłum. M. Łukaszewski) (str. 489)
  2. W. Paul - Pułapki elektromagnetyczne dla cząstek naładowanych i obojętnych (tłum. M. Łukaszewski) (str. 503)
  3. T. Hofmokl - Sieć komputerowa EARN w Polsce (str. 527)
  4. P.A.M. Dirac - Wspomnienia pasjonujących lat (tłum. Z. Ajduk) (str. 531)
  5. M. Kozłowski, P. Kapałka - Twierdzenie H Boltzmanna w przypadku oddziaływań łamiących symetrię względem odwrócenia czasu (str. 571)
  6. K. Chałasińska-Macukow, A. Kujawski - Kongres ICO (str. 579)
  7. J. Auleytner - XV Międzynarodowa Konferencja "Particle Tracks in Solids" (str. 581)
  8. H. Szydłowski: Pracownia fizyczna (rec. M. Sowa) (str. 583)
  9. B. Jancewicz - W kwestii terminologicznej (str. 587)
  10. KRONIKA (str. 589)