Postępy Fizyki 42 (3)

Tom

42

Zeszyt

3

Rok

1991
Postępy Fizyki 42 (3) 1991
Spis treści:
 
  1. I. Kosacki - Fizyka i zastosowanie kryształów superjonowych Cd1-xPbxF2 (str. 245)
  2. D.L. Matthews, M.D. Rosen - Lasery miękkiego promieniowania rentgenowskiego (tłum. J. Grochmalicki) (str. 271)
  3. B. Lengeler - Absorpcja i odbicie promieni X: nowe sondy w fizyce ciała stałego (tłum. J. Gronkowski) (str. 289)
  4. E. Dębowska, W. Świątkowski - Pamięci Profesora Bronisława Rozenfelda (str. 303)
  5. Na pograniczu fizyki i chemii - Rozmowa z Józefem Hurwicem (str. 313)
  6. H. Szydłowski, R. Smuszkiewicz - Skomputeryzowane stanowisko do pomiaru przewodnictwa cieplnego dla Pracowni Fizycznej I (str. 335)
  7. Z. Gołąb-Meyer - Sympozjum w Helsinkach na temat oceny nauczania fizyki (str. 343)
  8. R.S. Ingardcn, A. Jamiołkowski, R. Mrugała: Fizyka statystyczna i termodynamika (rec. M. Cieplak) (str. 347)
  9. R.S. Ingarden, A. Jamiołkowski, R. Mrugała: odpowiedź na recenzję książki "Fizyka statystyczna i termodynamika" (str. 351)
  10. KRONIKA (str. 355)