Postępy Fizyki 42 (1)

Tom

42

Zeszyt

1

Rok

1991
Postępy Fizyki 42 (1) 1991

Pragniemy bardzo przeprosić czytelników za opóźnienia jakie nastąpiły w wydawaniu zeszytów- naszego pisma z ubiegłego (1990) roku. Spowodowane one zostały wieloma zmianami jakie zaszły w sposobie jego finansowania i wydawania. W wydawaniu Postępów w 1990 r. istotnej pomocy finansowej udzielił nam Urząd Postępu Technicznego i Wdrożeń, za którą Urzędowi temu wyrażamy głęboką wdzięczność.

Od bieżącego roku tekst pisma składany będzie komputerowo w Dziale Wydawniczym Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, a drukowany w Oddziale Łódzkim PWN w Lodzi. W związku z tym prosimy wszystkich autorów by starali
się dołączać do maszynopisu także dyskietkę z tekstem artykułu. Piszemy o tym dokładniej w Informacjach dla Autorów, zamieszczanych w każdym zeszycie.

Spis treści:
 
 1. Z. Ajduk, S. Pokorski - Ewolucja fizyki cząstek elementarnych (str. 5)
 2. W. Gawlik - Elektrodynamika atomu we wnęce rezonansowej (str. 33)
 3. M. Zając, J. Nowak - Dyfrakcyjne i kinoformowe optyczne elementy odwzorowujące (str. 53)
 4. R. Gajewski - Fuzja, nadzieja czy iluzja? (str. 85)
 5. H. Z. Wrembel - Aktualne problemy fizyki plazmy (str. 97)
 6. H. Szydłowski - Pierwsza Konferencja PATT w Polsce (str. 99)
 7. W. Duch - 30 lat Konferencji Sanibel (str. 101)
 8. M. Heller: Teoretyczne podstawy kosmologii (rec. A. Krasiński) (str. 105)
 9. M. Heller: odpowiedź na recenzję książki "Teoretyczne podstawy kosmologii" (str. 108)
 10. B. Jancewicz - O nazwach niektórych cząstek (str. 111)
 11. OD REDAKCJI (str. 113)
 12. KRONIKA (str. 115)