Postępy Fizyki 41 (6)

Tom

41

Zeszyt

6

Rok

1990
Postępy Fizyki 41 (6) 1990
Spis treści:
 
 1. A. Guła, Z. Oziewicz, N. Popov - Mionowa kataliza syntezy jądrowej (str. 319)
 2. L. M. Lederman - Obserwacje w fizyce cząstek - od dwóch neutrin do modelu standardowego (tłum. H. Białkowska) (str. 349)
 3. W. Nawrocik - Arkadiusz Henryk Piekara (1904-1989) (str. 375)
 4. H. Szydłowski - Kierunki dalszej modernizacji pracowni fizycznej I Instytutu Fizyki UAM (str. 379)
 5. J. Szudy - XXX Zjazd Fizyków Polskich - wrażenia uczestnika (str. 385)
 6. Z. Błaszczak - Europejska Konferencja Elektroniki Kwantowej w Dreźnie (str. 386)
 7. W. N. Orajewski - Plazma na Ziemi i w Kosmosie (rec. E. Infeld) (str. 389)
 8. J. M. Kreiner: Astronomia z astrofizyką (rec. A. Woszczyk) (str. 391)
 9. A. W. Astachow - Kurs fizyki, t. l. Mechanika, Teoria kinetyczna (rec. S. Salach) (str. 393)
 10. W. Królikowski - W sprawie "kwarka" (str. 395)
 11. KRONIKA (str. 397)