Postępy Fizyki 41 (1-2)

Tom

41

Zeszyt

1-2

Rok

1990
Postępy Fizyki 41 (1-2) 1990
Spis treści:
 
  1. D. H. Davis, J. Pniewski - Stany wzbudzone hiperjader (str. 3)
  2. M. Majewski - Mezony gluonowe (str. 23)
  3. R. Greenler - Poza (widzialną) tęczą (tłum. B. Wojtowicz) (str. 53)
  4. H. Szydłowski - Stan pracowni fizycznych I w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych (str. 59)
  5. A. Szytuła - Magnetyczne własności wysokotemperaturowych nadprzewodników (str. 67)
  6. B. Grządkowski, J. Kalinowski - Konferencja fizyki słabych oddziaływań i neutrin w Ginosar (str. 89)
  7. A. Oleś: Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego (rec. J. Stankowski) (str. 91)
  8. W. Thirring: Fizyka matematyczna. Tom 4. Mechanika kwantowa wielkich układów (rec. R. Alicki) (str. 92)
  9. KRONIKA (str. 95)