Postępy Fizyki 40 (5)

Tom

40

Zeszyt

5

Rok

1989
Postępy Fizyki 40 (5) 1989
Spis treści:
 
 1. M. Mięsowicz, J. Janik - Makro- i mikrodynamiczne efekty w ciekłych kryształach (W stulecie odkrycia ciekłych kryształów) (str. 383)
 2. Z. Pogoda, L. M. Sokołowski - Czy matematyka wyróżnia jakiś wymiar przestrzeni? (str. 407)
 3. W. L. Ginzburg - L. D. Landau: kilka uwag o jego stosunku do fizyki i fizyków (tłum. O. Mańczak) (str. 435)
 4. M. Górski, M. Krawczyk, J. Kalinowski - XXIV Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Monachium (str. 445)
 5. Z. Błaszczak - Europejska Konferencja Elektroniki Kwantowej w Hanowerze (str. 448)
 6. H. Wrembel - Teaching Modern Physics '88 - konferencja w Monachium (str. 270)
 7. L. Firlej - I Polsko-Radzieckie Seminarium Wysokoprzewodzących Materiałów Organicznych dla Elektroniki Molekularnej (str. 451)
 8. W. Jakubowski: Przewodniki superjonowe. Własności fizyczne i zastosowania (rec. I. Kosacki) (str. 453)
 9. M. Kiełkiewicz: Teoria reaktorów jądrowych (rec. K. Andrzejowski) (str. 454)
 10. J. Stankowski: Arkadiusz Henryk Piekara - Fizyk żarliwy, człowiek niezłomnego ducha (list to redakcji) (str. 463)
 11. KRONIKA (str. 457)