Postępy Fizyki 40 (4)

Tom

40

Zeszyt

4

Rok

1989
Postępy Fizyki 40 (4) 1989
Spis treści:
 
  1. J. H. Schwarz - Superstruny (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 291)
  2. M. I. Kaganow - Fizyka ciała stałego: lekcje płynące z poznania (tłum. S. Jakubowicz) (str. 309)
  3. W. Gorzkowski - Przed XX Międzynarodową Olimpiadą Fizyczną (str. 339)
  4. J. Kalinowski - Sektor Higgsa w teorii oddziaływań elektrosłabych (str. 351)
  5. P. Bogusławski, T. Dietl - Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Warszawie (str. 361)
  6. E. Łągiewka - Krystalografia Stosowana - konferencja w Cieszynie (str. 366)
  7. R. Jóźwicki: Teoria odwzorowania optycznego (rec. M. Gaj) (str. 369)
  8. KRONIKA (str. 373)