Postępy Fizyki 4 (3)

Tom

4

Zeszyt

3

Rok

1953
Postępy Fizyki 4 (3) 1953
Spis treści:
 
 1. L. Natanson - Doświadczalne badania nad fotomezonami (str. 261)
 2. B. Buras - Izotopia a nadprzewodnictwo (str. 287)
 3. A. Strzałkowski - Emisja promieniowania gamma przy chwytaniu neutronów (str. 298)
 4. W. Zonn - O pewnych zagadnieniach w związku z materią międzygwiazdową (str. 318)
 5. J. Gierula - Licznik scyntylacyjny z wielokrotnym kryształem (str. 330)
 6. K. Rosiński - Szkło organiczne w optyce (str. 334)
 7. S. Porejko - Szkła organiczne (str. 348)
 8. H. Niewodniczański - Szósta seria w widmie atomowego wodoru (str. 361)
 9. J. Auleytner - Wytwarzanie promieni X o energii 10 MeV za pomocą akceleratora liniowego (str. 369)
 10. W. Żuk - Spektroskopia masowa w zastosowaniu do badań górnych warstw atmosfery (str. 374)
 11. Konferencja w sprawie studiów fizyki (str. 377)
 12. Międzynarodowa Komisja Spektroskopii (str. 381)
 13. A. Sokołowski i D. Iwanienko - Kwantowa teoria pola (rec. J. Plebański) (str. 384)
 14. "Życie Szkoły Wyższej" (rec. W. Kapuściński) (str. 387)
 15. Kronika (str. 390)