Postępy Fizyki 4 (2)

Tom

4

Zeszyt

2

Rok

1953
Postępy Fizyki 4 (2) 1953
Spis treści:
 
 1. W. Kapuściński - Zarys działalności Polskiego Towarzystwa Fizycznego (str. 139)
 2. H. Niewodniczański - O emisji deutronów z jąder atomowych (str. 146)
 3. J. Pniewski - Powłokowy model jądra atomowego (str. 151)
 4. J. Massalski - Zagadnienia elektroniki związane z licznikami Geigera - Müllera (str. 170)
 5. M. Kryszewski - Metody optyczne jako metody pomocnicze przy rentgenowskim badaniu struktury kryształów (str. 208)
 6. T. Skaliński - Nowe drogi wytwarzania siatek dyfrakcyjnych (str. 220)
 7. M. Majewska - Przezroczyste błonki przewodzące (str. 226)
 8. A. Jabłońska - Stan szklisty wody (str. 229)
 9. K. Gostkowski - Kilka wspomnień o Marianie Smoluchowskim (str. 233)
 10. "Fizyka i Chemia" (T. Dryński) (str. 237)
 11. Kronika (str. 239)