Postępy Fizyki 4 (1)

Tom

4

Zeszyt

1

Rok

1953
Postępy Fizyki 4 (1) 1953
Spis treści:
 
 1. Stanisław Loria - Marian Smoluchowski i Jego dzieło (str. 5)
 2. Jerzy Gierula - Nowe drogi spektroskopii gamma (str. 39)
 3. Leonard Sosnowski - Zjawiska kontaktowe w półprzewodnikach (str. 53)
 4. Wilhelmina Iwanowska - Radiowe widmo atomu wodoru w astronomii (str. 67)
 5. Józef Roliński - Współczesne podstawowe prace metrologiczne w zakresie termometrii i fotometrii w Biurze Międzynarodowym Miar (str. 77)
 6. Danuta Frąckowiak - Widmo promieniowania Słońca w dziedzinie krańcowego nadfioletu i miękkich promieni X (str. 91)
 7. B. T. - Wykrywanie na znacznych odległościach ciał promieniotwórczych pochodzących z wybuchów atomowych (str. 103)
 8. Julian Auleytner - Wykazanie istnienia zarodzi w roztworach stałych (str. 107)
 9. Leopold Infeld - J. Frenkiel (str. 111)
 10. Wojciech Rubinowicz - A. H. Kramers (str. 113)
 11. J. Hurwic - Teoria rezonansu w chemii w świetle dyskusji w ZSRR (rec. S. Szczeniowski) (str. 117)
 12. Fiziczeskij praktikum (rec. T. Dryński) (str. 119)
 13. Podręcznik do ćwiczeń z chemii fizycznej (rec. J. Hurwic) (str. 121)
 14. Brodski: Chemia fizyczna (rec. K. Gumiński) (str. 123)
 15. Kronika (str. 124)