Postępy Fizyki 39 (6)

Tom

39

Zeszyt

6

Rok

1988
Postępy Fizyki 39 (6) 1988
Spis treści:
 
  1. Cao Long Van, M. Trippenbach - Wielofotonowa jonizacja powyżej progu (str. 487)
  2. W. Świątkowski - Pozytony na granicy metalu (str. 503)
  3. H. Rauch - Interferometria neutronowa testem mechaniki kwantowej (tłum. W. Duch) (str. 519)
  4. Rozmowa z profesorem Ignacym Adamczewskim (str. 543)
  5. M. Bojarski, K. Sokalski - Zjawisko Dopplera w pierwszej pracowni fizycznej (str. 553)
  6. J. Lus - Sympozjum Jądrowego Rezonansu Kwadrupolowego (str. 559)
  7. J. Kalinowski - Spotkania Fizyków Cząstek Elementarnych w Dolinie Aosty (str. 559)
  8. A. M. Oleś, A. Wittlin - Konferencja Wysokotemperaturowych Nadprzewodników, Materiałów i Mechanizmów Nadprzewodnictwa (str. 562)
  9. Fizyka i chemia ciała stałego, wybrane zagadnienia (2), praca zbiorowa pod red. J. Z. Damma i J. Klamuta (rec. A. Szytuła) (str. 567)
  10. KRONIKA (str. 571)