Postępy Fizyki 39 (5)

Tom

39

Zeszyt

5

Rok

1988
Postępy Fizyki 39 (5) 1988
Spis treści:
 
  1. A. Oleś - Metody badania magnetyzmu powierzchni ciała stałego (str. 391)
  2. R. P. Feynman - Komputery kwantowe (tłum. Z. Ajduk) (str. 411)
  3. C. P. Enz - Rola przestrzeni i problem lokalizacji w fizyce współczesnej (w szczególności tak, jak je widział Wolfgang Pauli) (tłum. R. Trautman) (str. 433)
  4. A. Sjölander - Od Boltzmana do fizyki statystycznej dnia dzisiejszego (tłum. M. Dudyński i M. Ekiel-Jeżewska) (str. 449)
  5. M. Kucharski - Zygmunt Florenty Wróblewski - w stulecie śmierci (str. 455)
  6. S. Pietruszko - XII Międzynarodowa Konferencja Amorficznych i Ciekłych Półprzewodników (str. 469)
  7. R. Gierelak - XXIV Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej w Karpaczu (str. 470)
  8. KRONIKA (str. 473)