Postępy Fizyki 39 (4)

Tom

39

Zeszyt

4

Rok

1988
Postępy Fizyki 39 (4) 1988
Spis treści:
 
  1. S. Szpikowski - Symetrie i supersymetrie w fizyce jądrowej (str. 295)
  2. Z. Szklarski, S. Komornicki - Półprzewodnikowe czujniki gazowe (str. 305)
  3. P. Bicchi - Wpływ pompowania optycznego atomów alkalicznych na tworzenie się cząstek (tłum. A. Kopystyńska) (str. 327)
  4. O Wilnie, Toruniu i... Wszechświecie - rozmowa z Wilhelminą Iwanowską (str. 339)
  5. S. Bednarek - Problemy nauczania fizyki studentów cudzoziemców (str. 365)
  6. W. A. Kamiński - Lubelskie Sympozjum 300 lat Philosophiae Naturalis Principiorum Mathematicorum Izaaka Newton (str. 371)
  7. J. Koperski, J. Bieroń, K. Życzkowski - XIX Konferencja EGAS w Dublinie (str. 373)
  8. W. Nazarewicz - Międzynarodowa konferencja momentów jądrowych w Melbourne (str. 374)
  9. K. Zalewski - Wykłady o grupie obrotów (rec. S. G. Rohoziński) (str. 377)
  10. KRONIKA (str. 379)