Postępy Fizyki 38 (6)

Tom

38

Zeszyt

6

Rok

1987
Postępy Fizyki 38 (6) 1987
Spis treści:
 
 1. G. Binnig, H. Rohrer - Skaningowa mikroskopia tunelowa - od narodzin do wieku dojrzewania (tłum. A. Kiejna) (str. 493)
 2. T. Rothman, G. F. R. Ellis - Metaflacja? (tłum. A. Krasiński; komentarze L. M. Sokołowski, A. Krasiński) (str. 511)
 3. H. Z. Wrembel - Niemieckie Towarzystwo Fizyczne (str. 535)
 4. P. Tomaszewski - 70 lat metody Czochralskiego hodowli kryształów (str. 547)
 5. L. Tykarski, P. Olbrysz, L. Widomski, L. Dobrzyński - Układ sterowania i zbierania danych z mikrokomputerem (str. 551)
 6. J. Bartke - Technika przyspieszania ciężkich jonów do energii relatywistycznych (str. 557)
 7. M. Krawczyk, J. Kalinowski - XXIII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Berkeley (str. 573)
 8. T. Paszkiewicz - XXIII Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej (str. 577)
 9. M. Hajac - XXI Przedszkole Fizyki Teoretycznej (str. 578)
 10. A. Bogusz - Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Fizyków w Lublinie (str. 579)
 11. F. Kaczmarek - Wstęp do fizyki laserów (rec. Krzysztof Ernst) (str. 581)
 12. J. Meldizon - Nauczanie fizyki w Uniwersytecie w Konstantynie (str. 585)
 13. KRONIKA (str. 587)