Postępy Fizyki 37 (6)

Tom

37

Zeszyt

6

Rok

1986
Postępy Fizyki 37 (6) 1986
Spis treści:
 
  1. J. Gronkowski - Promieniowanie synchrotronowe - nowe perspektywy rozwoju metod rentgenowskich (str. 513)
  2. K. von Klitzing - Kwantowy efekt Halla (tłum. K. Wysokiński) (str. 527)
  3. J. A. Wheeler - Niels Bohr a fizyka jądrowa (tłum. J. Dobaczewski) (str. 553)
  4. A. Kaczmarski, K. Siegel, K. Sokalski - Rezonans w układzie wielu ciał (str. 569)
  5. A. Kopystyńska - Subradiacja (str. 573)
  6. J. A. Zakrzewski - Seminarium na temat międzynarodowych urządzeń badawczych (str. 577)
  7. J. Hołyst, J. Tatarkiewicz - Konferencja Fizyki Ciała Stałego (str. 579)
  8. D. Halliday, R. Resnick - Fizyka, tom 2 (rec. S. Szuba, J. Dembczyński) (str. 581)
  9. P. C. W. Davies - Fale grawitacyjne (rec. M. Demiański) (str. 582)
  10. KRONIKA (str. 585)