Postępy Fizyki 37 (1)

Tom

37

Zeszyt

1

Rok

1986
Postępy Fizyki 37 (1) 1986
Spis treści:
 
  1. T. Skaliński - 35 lat pompowania optycznego i spektroskopii podwójnego rezonansu (Pamięci Alfreda Kastlera 1902-1984) (str. 3)
  2. C. Rubbia - Obserwacja doświadczalna wektorowych bozonów pośredniczących W+, W- i Z0 (tłum. B. Badełek) (str. 23)
  3. Chyba już to wiem - rozmowa z Leonardem Sosnowskim (str. 63)
  4. H. Abamowicz - Gluony (str. 79)
  5. A. Kopystyńska - Druga Europejska Konferencja Fizyki Atomowej i Cząsteczkowej (str. 93)
  6. B. Pędzisz, D. Tokar - Przygotowanie nauczycieli do efektywnego wykorzystania środków dydaktycznych - konferencja w Nitrze (str. 94)
  7. W. Thirring - Fizyka matematyczna. Klasyczne układy dynamiczne. Tom l (rec. A. Jadczyk) (str. 97)
  8. A. A. Piński - Zadania z fizyki (rec. W. Gorzkowski) (str. 98)
  9. KRONIKA (str. 101)