Postępy Fizyki 36 (2)

Tom

36

Zeszyt

2

Rok

1985
Postępy Fizyki 36 (2) 1985
Spis treści:
 
 1. I. Białynicki-Birula - Entropowe zasady nieoznaczności (str. 103)
 2. K. Zalewski - Oddziaływanie cząstek przy wysokich energiach (str. 111)
 3. P. J. Dean - Głębokie poziomy w półprzewodnikach (tłum. J. Majewski) (str. 119)
 4. S. Chandrasekhar - O gwiazdach, ich ewolucji i stabilności (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 129)
 5. Fragmenty rozmowy z Władysławem Kapuścińskim (str. 151)
 6. K. Siegel, K. Sokalski - Doświadczenia wprowadzające do termodynamiki stytystycznej (str. 161)
 7. A. Ciszewski, A. Kiejna - Skaningowa mikroskopia tunelowa (str. 173)
 8. Z. Ajduk, S. Pokorski - VII Warszawskie Sympozjum Fizyki Czystek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 177)
 9. J. Pomorski - Międzynarodowe Sympozjum 'Społeczno-kulturowe problemy rozwoju nauki i cywilizacji' (str. 178)
 10. Z. Sorbjan - Turbulencja i dyfuzja w dolnej atmosferze (rec. Janusz Borkowski) (str. 181)
 11. J. Gaj - Laboratorium fizyczne w domu (rec. Wiera Olifieruk) (str. 182)
 12. KRONIKA