Postępy Fizyki 36 (1)

Tom

36

Zeszyt

1

Rok

1985
Postępy Fizyki 36 (1) 1985
Spis treści:
 
  1. L. A. Lugiato - Bistabilność optyczna (tłum. Bożena i Roman Sobolewscy) (str. 3)
  2. A. Hrynkiewicz, A. Szytuła - Stulecie skroplenia składników powietrza (str. 41)
  3. J. Pniewski - Warszawskie środowisko fizyków okresu międzywojennego (str. 51)
  4. A. Sandacz - W poszukiwaniu oscylacji neutrin (str. 63)
  5. W. Jakubowski, J. Garbarczyk - IV Międzynarodowa Konferencja Joniki Ciała Stałego w Grenoble (str. 81)
  6. D. Tokar - IV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków połączona z ogólnopolskim seminarium dydaktyki fizyki (str. 82)
  7. A. Oleś - Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego (rec. Julian Auleytner) (str. 85)
  8. D. Halliday, R. Resnick - Fizyka. Tom 1 (rec. Jerzy Dembczyński, Stanisław Szuba) (str. 86)
  9. KRONIKA (str. 86)