Postępy Fizyki 35 (3)

Tom

35

Zeszyt

3

Rok

1984
Postępy Fizyki 35 (3) 1984
Spis treści:
 
 1. J. Sosnowski - Własności wysokotemperaturowych nadprzewodników w strukturze A15 (str. 239)
 2. E. Abraham, C. T. Seaton, S. D. Smith - Komputer optyczny (tłum. P. Edelman) (str. 253)
 3. A. Trautman - Propozycje i uwagi na temat kształcenia i rozwoju kadr naukowych (str. 271)
 4. P. Zieliński - Pamięci Władysława Natansona (1864-1937) (str. 281)
 5. Rozmowa z Arkadiuszem Piekarą - badaczem zjawisk nieliniowych, inicjatorem polskich prac maserowych i laserowych (str. 287)
 6. K. Rybicki - Odkrycie bezonu W+- (str. 265)
 7. N. Piślewski - Sympozjum spektroskopii radiowej i mikrofalowej w medycynie (str. 329)
 8. H. K. Lachowicz, H. Szymczak - Międzynarodowa konferencja materiałów miękkich magnetycznie w Eger (str. 330)
 9. H. Massey - Zderzenia atomowe i cząsteczkowe (J. Szudy) (str. 333)
 10. S. Szczeniowski - Fizyka doświadczalna. Cz. IV. Optyka (A. Wrzesińska) (str. 335)
 11. Odpowiedź na recenzję książki Holografia Optyczna pod redakcją M. Pluty (M. Pluta) (str. 336)
 12. KRONIKA (str. 341)