Postępy Fizyki 35 (2)

Tom

35

Zeszyt

2

Rok

1984
Postępy Fizyki 35 (2) 1984
Spis treści:
 
 1. M. Głowacki - Polowa jonizacja gazu przy powierzchni metalu (str. 127)
 2. Obecny stan badań w dziedzinie plazmy (tłum. P. Goldstein) (str. 143)
 3. L. Sosnowski - W stulecie urodzin Stefana Pieńkowskiego (str. 161)
 4. Od pierwszych kroków w fizyce do odkrycia zjawiska odwrotnego nasycenia dielektrycznego - rozmowa z prof. A. H. Piekarą (str. 167)
 5. J. Skonieczny - Romanowskie rozpraszanie światła przez drobiny zaadsorbowane na powierzchni metalu (str. 181)
 6. J. Szudy - Laserowe wzbudzenie dwufotonowe atomu pozytonium (str. 205)
 7. Z. Ajduk, S. Pokorski -VI Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 213)
 8. F. Kaczmarek - Konferencja EOC '83 w Rydzynie - Optics in Science and Practice (str. 214)
 9. Z. Błaszczak - XI Wszechzwiązkowa Konferencja Optyki Koherentnej i Nieliniowej w Erywaniu (str. 215)
 10. R. Śledziewski - Elektronika dla fizyków (T. Stacewicz) (str. 219)
 11. A. Januszajtis - Fizyka dla politechnik (R. Gonczarek) (str. 220)
 12. A. Czachor - Drgania atomów w ciele stałym (T. Wasiutyński) (str. 222)
 13. KRONIKA (str. 225)