Postępy Fizyki 35 (1)

Tom

35

Zeszyt

1

Rok

1984
Postępy Fizyki 35 (1) 1984
Spis treści:
 
 1. K. Rosiński - Stany atomowe rydbergowskie (str. 3)
 2. J. Przyłuski, P. Ostaszewski - Wybrane właściwości fizykochemiczne półprzewodników amorficznych (str. 27)
 3. R. Trykozko - Włodzimierz Marek Ścisłowski (1902-1982) (str. 43)
 4. Rozmowa z Marianem Mięsowiczem (str. 47)
 5. B. Jancewicz - O niektórych możliwościach użycia wielowektorów w fizyce (str. 63)
 6. B. Frejlak, W. Zych, A. Kaczorowska - Analiza egzaminów wstępnych na politechniki (str. 81)
 7. A. Graja - Nadprzewodniki organiczne - marzenia i rzeczywistość (str. 85)
 8. E. Muller-Hartmann - Związki ziem rzadkich z mieszaną wartościowością. Fascynująca grupa ciał stałych (tłum. W. Suski) (str. 99)
 9. B. Sczaniecki - X Konferencja "Radio- and Microwave Spectroscopy" RAMIS-83 w Poznaniu (str. 107)
 10. W. S. Letochow, W. P. Czebotajew - Nieliniowa spektroskopia laserowa (K. Rosiński) (str. 109)
 11. C. A. Coulson, A. Jeffrey: Fale. Modele matematyczne (A. Kuszel) (str. 111)
 12. L. Allen, J. H. Eberly, K. Rzążewski - Rezonans optyczny (J. Fiutak) (str. 113)
 13. KRONIKA (str. 115)