Postępy Fizyki 34 (6)

Tom

34

Zeszyt

6

Rok

1984
Postępy Fizyki 34 (6) 1983
Spis treści:
 
  1. M. A. Herman - Półprzewodnikowe supersieci heterozłączowe (str. 431)
  2. G. Kontrym-Sznajd - Badania struktury elektronowej metali metodą anihilacji pozytonów (str. 457)
  3. K. Siegbahn - Spektroskopia elektronowa atomów, molekuł i ciała stałego (tłum. W. Zahorowski) (str. 471)
  4. Rozmowa z Janem Wesołowskim (str. 499)
  5. W. Witko - IX Międzynarodowa Konferencja Ciekłych Kryształów w Bangalore (str. 505)
  6. M. Pluta - Mikroskopia optyczna (M. Gaj) (str. 507)
  7. Korespondencja Marii Sklodowskiej-Curie z córką Ireną 1905-1934. Wybór (P. Zieliński) (str. 508)
  8. KRONIKA