Postępy Fizyki 34 (3)

Tom

34

Zeszyt

3

Rok

1983
Postępy Fizyki 34 (3) 1983
Spis treści:
 
  1. E. Infeld - Fale nieliniowe: teoria plazmy a hydrodynamika (str. 215)
  2. E. Zielińska-Rohozińska - Czy kryształy są dwójłomne dla promieniowania rentgenowskiego? (str. 237)
  3. K. Hess, N. Holonyak, Jr. - Gorące elektrony w półprzewodnikach warstwowych (tłum. E. Kaczmarek-Morawiec) (str. 249)
  4. F. J. Dyson - Czas bez końca: fizyka i biologia w otwartym Wszechświecie (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 263)
  5. J. M. Massalski - Legalne jednostki miar (str. 293)
  6. J. Kalinowski - XXI Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Paryżu (str. 303)
  7. D. Tokar, B. Pędzisz - O pracach nad dydaktyką fizyki jako dyscypliną studiów wyższych (str. 306)
  8. Nauczanie fizyki. John L. Lewis (red.) (J. Salach) (str. 309)
  9. P. Rohrlich - Klasyczna teoria cząstek naładowanych (J. Rayski) (str. 311)
  10. KRONIKA (str. 355)