Postępy Fizyki 32 (1)

Tom

32

Zeszyt

1

Rok

1981
Postępy Fizyki 32 (1) 1981
Spis treści:
 
 1. A. Graja - Jednowymiarowe układy molekularne - cóż to takiego? (str. 3)
 2. J. Zakrzewski - Leptony i kwarki w anihilacji pozytonów i elektronów wielkich energii (str.27)
 3. S. L. Glashow - Ku zunifikowanej teorii - wątki gobelinu (tłum. Z. Ajduk) (str. 49)
 4. H. Szydłowski - Modele laboratoriów fizycznych (str. 61)
 5. E. G. Paige - Powierzchniowe fale akustyczne i ich zastosowanie (tłum. E. Gawrońska) (str. 71)
 6. H. Lachowicz, H. Szymczak - Fizyka Materiałów Magnetycznych. I Konferencja Krajów RWPG w Jaszowcu (str. 81)
 7. Z. Błaszczak - IX Ogólnopolska Konferencja EKON-80 w Poznaniu (str. 84)
 8. Z. Ajduk, S. Pokorski - III Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Jodłowym Dworze (str. 86)
 9. R. M. White - Kwantowa teoria magnetyzmu (L. Wojtczak) (str. 89)
 10. C. Bobrowski - Fizyka krótki kurs dla inżynierów (R. Żuczkowski) (str. 90)
 11. KRONIKA