Postępy Fizyki 30 (5)

Tom

30

Zeszyt

5

Rok

1979
Postępy Fizyki 30 (5) 1979
Spis treści:
 
 1. M. Demiański - Reliktowe promieniowanie elektromagnetyczne (str. 405)
 2. D. Z. Freedman, P. van Nieuwenhuizen - Supergrawitacja a unifikacja praw fizyki (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 427)
 3. J. Stankowski - Rozwój badań radiospektroskopowych w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu (str. 453)
 4. J. A. Wheeler - Albert Einstein (14 marca 1879 - 18 kwietnia 1955) (tłum. Z. Ajduk) (str. 467)
 5. Ch. D. Epp - Doświadczenie w badaniu naukowym (tłum. L. Szymanowski) (str. 467)
 6. W. Żdanowicz - Fizyka Cienkich Warstw - I Ogólnopolska Jesienna Szkoła w Szczyrku (str. 477)
 7. Ż. I. Alferow - Heterozłącza półprzewodnikowe (tłum. M. A. Herman) (str. 483)
 8. B. Wojtowicz - Europejskie projekty wielkich urządzeń (str. 493)
 9. I. Białynicki-Birula - Sympozjum Einsteinowskie w Jerozolimie (str. 499)
 10. W. A. Kamiński - XXIX Konferencja Spektroskopii Jądrowej i Struktury Jądra Atomowego w Rydze (str. 501)
 11. Ł. Turski - Konferencja Dynamicznych Zjawisk Krytycznych CDC 79 w Genewie (str. 502)
 12. M. Kłys-Łodzińska - Odpowiedź na recenzję książki pt. Budowa materii w świetle mechaniki kwantowej (str. 505)
 13. M. Demiański - Astrofizyka relatywistyczna (B. Paczyński) (str. 505)
 14. KRONIKA