Postępy Fizyki 3 (4)

Tom

3

Zeszyt

4

Rok

1952
Postępy Fizyki 3 (4) 1952
Spis treści:
 
 1. K. Gostkowski - Pamięci prof. dr inż. Tadeusza Malarskiego (str. 401)
 2. Z. Wilhelmi - Neutron - cząstka promieniotwórcza (str. 407)
 3. T. Kopcewicz - O budowie najwyższych warstw atmosfery Ziemi na podstawie pomiarów jonosfery (str. 419)
 4. B. Buras - Krytyczna analiza teorii pasmowej ciała stałego (str. 437)
 5. T. Olczak - Współczesne badania ziemskiego pola ciężkości (str. 553)
 6. A. Hrynkiewicz - Pozyt - izotop wodoru o liczbie masowej zero (str. 431)
 7. J. Pniewski - Współczesny stan zaszeregowania pierwiastków promieniotwórczych w cztery rodziny (str. 493)
 8. S. Zmysłowska - Zawartość trytu w atmosferze (str. 505)
 9. Iwanienko i Sokołow: "Klasyczna teoria pola" (J. Plebański) (str. 507)
 10. W. Łaniecki: "Półprzewodniki" (W. M. Ścisłowski) (str. 509)
 11. T. Miłobędzki: "Szkoła analizy ilościowej" (M. Nowakowska-Hurwic) (str. 509)
 12. L. Infeld i L. Sosnowski: ,,O rozwoju pojęcia materii w fizyce'' (W. Kapuściński) (str. 509)
 13. Kronika (str. 517)