Postępy Fizyki 3 (3)

Tom

3

Zeszyt

3

Rok

1952
Postępy Fizyki 3 (3) 1952
Spis treści:
 
  1. J. Roliński - Najnowsze prace nad świetlnym wzorcem długości (str. 265)
  2. T. Kopcewicz - Stan aktualny badań nad składnikami najwyższych warstw atmosfery Ziemi (str. 289)
  3. M. Mięsowicz - O zderzeniach nukleonów bardzo wysokich energii (str. 313)
  4. W. Iwanowska - Fluorescencja w astronomii (str. 349)
  5. O. Wołczek - Nowe prace nad samorzutnym rozszczepianiem się jąder aktynowców (str. 361)
  6. A. Jabłoński - Collegium Physicum UMK (str. 371)
  7. J. Gierula - Komora dyfuzyjna do obserwacji torów cząstek jonizujących (str. 379)
  8. Kronika (str. 385)