Postępy Fizyki 3 (2)

Tom

3

Zeszyt

2

Rok

1952
Postępy Fizyki 3 (2) 1952
Spis treści:
 
 1. W sześćdziesiątą rocznicę urodzin Prezydenta Bolesława Bieruta (str. 133)
 2. S. Pieńkowski - Badania S. I. Wawiłowa nad mikrostrukturą światła (str. 137)
 3. A. Sołtan - Stany wzbudzone jąder atomowych (str. 151)
 4. J. Rzewuski - Teoria Feynmana (str. 167)
 5. Z. Wilhelmi - Nowe badania nad nietrwałymi ciężkimi cząstkami materii (str. 199)
 6. L. Natanson - Karbiony i reakcje karbionowe (str. 213)
 7. K. Rosiński - Ugięcie elektronów biegnących pojedynczo (str. 225)
 8. B. Buras - Wytyczne l Kongresu Nauki Polskiej w dziedzinie fizyki (str. 229)
 9. Trzecie Wszechzwiązkowe Obrady Luminescencyjne w Moskwie (str. 235)
 10. Recenzje: W. L. Lewszin: Fotoluminescencija żidkich i twiordych wieszczestw (W. Kapuściński) (str. 245)
 11. Kronika (str. 250)
 12. Od Redakcji: Uzupełnienie artykułu A. Piekary: - Spektroskopia mikrofalowa (str. 260)