Postępy Fizyki 3 (1)

Tom

3

Zeszyt

1

Rok

1952
Postępy Fizyki 3 (1) 1952

Począwszy od tomu III Postępy Fizyki będą się ukazywały cztery razy do roku w odstępach kwartalnych, w zeszytach zawierających około 9 arkuszy wydawniczych. Dążąc do zapewnienia regularności wydawania oraz staranności formy graficznej Polskie Towarzystwo Fizyczne zwróciło się do Państwowego Wydawnictwa Naukowego, które podjęło się prowadzenia całej pracy wydawniczej. Z ramienia Państwowego Wydawnictwa Naukowego wszedł do Kolegium Redakcyjnego Prof. Dr Leonard Sosnowski, Kierownik Naukowy Redakcji Wydawnictw Fizycznych PWN.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Prof. Dr Wojciech Rubinowicz

Redaktor Naczelny Postępów Fizyki
Prof. Dr Stefan Pieńkowski

Spis treści:
 
  1. Od Polskiego Towarzystwa Fizycznego (str. 3)
  2. W. Rubinowicz - Promieniowanie multipolowe gamma a wyznaczanie spinów jądrowych (str. 5)
  3. A. Piekara - Spektroskopia mikrofalowa (str. 25)
  4. W. Zonn - O astronomii radiowej (str. 59)
  5. Z. Kopeć - Warstwowa trioda krystaliczna (tranzistor) (str. 84)
  6. A. Hrynkiewicz - O nowych pomiarach prędkości światła (str. 103)
  7. Kronika (str. 113)