Postępy Fizyki 29 (2)

Tom

29

Zeszyt

2

Rok

1978
Postępy Fizyki 29 (2) 1978
Spis treści:
 
 1. S. C. C. Ting - Odkrycie cząstki J - wspomnienia osobiste (tłum. H. Abramowicz) (str. 147)
 2. B. Richter - Od cząstki psi do powabu - eksperymenty z lat 1975 i 1976 (tłum. M. Szeptycka) (str. 175)
 3. Z. Kleszczewski - Wykorzystanie dyfrakcji świtła laserowego na falach ultra- i hiperdźwiękowych do badania akustycznych i akustooptycznych własności kryształów (str. 209)
 4. A. Jabłoński - Analiza ilościowa z zastosowaniem spektroskopii elektronów Augera (str. 225)
 5. M. Suffczynski - Prześwietlanie NMR (str. 245)
 6. K. Badziąg, W. Trąmpczyński - O pracach magisterskich z fizyki na specjalności nauczycielskiej (str. 249)
 7. C. Wesołowska - XXV Jubileuszowy Zjazd Fizyków Polskich we Wrocławiu (str. 253)
 8. W. Klonowski - Szkoła Biofizyki "Biofizyczne i biochemiczne podejścia w biologii molekularnej" w Jabłonnie (str. 257)
 9. Zbiór zadań z fizyki dla wyższych uczelni technicznych - praca zbiorowa (Z. Kleszczewski) (str. 259)
 10. J. S. Stodółkiewicz - Astrofizyka ogólna z elementami geofizyki (W. Iwanowska) (str. 259)
 11. KRONIKA