Postępy Fizyki 29 (1)

Tom

29

Zeszyt

1

Rok

1978
Postępy Fizyki 29 (1) 1978
Spis treści:
 
 1. K. Rosiński, T. Skaliński - Optyczne badania relaksacji źródłem informacji o mechanizmach zderzeń atomowych (str. 3)
 2. J. Hańderek, Z. Ujma - Półprzewodnikowe własności ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych kryształów o strukturze perowskitu (str. 25)
 3. J. Zakrzewski - Leptony, kwarki i co dalej? (str. 45)
 4. Z. Mizgier - Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Czesć II (str. 67)
 5. A. Senatorski - Rachunek błędu w pierwszej pracowni fizycznej (str. 99)
 6. W. Świątkowski - X Ogólnopolskie Seminarium Anihilacji Pozytonów w Piechowicach (str. 109)
 7. K. Biedrzycki - lV Ogólnopolskie Seminarium Egzoemisji Elektronów w Karpaczu (str. 110)
 8. S. K. Hoffmann - Konferencja RAMIS-77 w Poznaniu (str. 110)
 9. S. Mróz - II Seminarium Fizyki Powierzchni w Trzebieszowicach (str. 111)
 10. D. Kunisz - lX Konferencja Europejskiej Grupy Spektroskopii Atomowej (EGAS) w Krakowie (str. 112)
 11. A. Czachor - Jesienna Szkoła Fizyki "Nowe idee w fizyce fononów" w Puławach (str. 113)
 12. Z. Ajduk - IX Europejska Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych w Budapeszcie (str. 114)
 13. S. Kuliński - X Międzynarodowa Konferencja Akceleratorów Wysokich Energii w Protwino (str. 116)
 14. R. Wiśniewski - VI Międzynarodowa Konferencja Fizyki i Techniki Wysokich Ciśnień w Boulder (str. 119)
 15. N. W. Ashcraft, N. D. Mermin - Solid State Physics (J. Czerwonko, M. l. Kaganow) (str. 121)
 16. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski - Wstęp do fizyki, tom I (K. Zalewski) (str. 123)
 17. A. Januszajtis - Fizyka dla politechnik, tom I. Cząstki (W. Zych) (str. 126)
 18. J. Kociński - Wstęp do fizyki współczesnej, podstawy teoretyczne, tom I (K. Przewłocki) (str. 127)
 19. KRONIKA