Postępy Fizyki 27 (6)

Tom

27

Zeszyt

6

Rok

1976
Postępy Fizyki 27 (6) 1976
Spis treści:
 
 1. A. H. Piekara - Badanie i nauczanie (str. 511)
 2. I. Malecki - Zakres i metody akustyki kwantowej (str. 535)
 3. J. S. Brzosko - Aktualny stan badań radiacyjnego wychwytu neutronów (str. 553)
 4. G. Białkowski - Nowe cząstki (str. 575)
 5. M. Kucharski - Materiały fotochromowe i ich zastosowanie w holografii (str. 597)
 6. D. Kulgawczuk - IV Ogólnopolskie Seminarium Mössbauerowskie w Krakowie (str. 609)
 7. M. Pluta - Konferencja i wystawa "Polmic-76" w Warszawie (str. 610)
 8. M. Jastrzębska - V Międzynarodowa Szkoła Letnia "Defekty sieci w kryształach" w Krynicy (str. 612)
 9. A. Sobiczewski, J. Żylicz - III Międzynarodowa Konferencja poświęcona jądrom dalekim od stabilności w Cargese (str. 613)
 10. K. Biedrzycki - III Ogólnopolskie Seminarium egzoemisji elektronów w Karpaczu (str. 618)
 11. KRONIKA