Postępy Fizyki 27 (2)

Tom

27

Zeszyt

2

Rok

1976
Postępy Fizyki 27 (2) 1976
Spis treści:
 
 1. J. Hurwic - Kazimierz Fajans (1887 -1975). Współtwórca nauki o promieniotwórczości (str. 103)
 2. W. Żuk - Ośrodek Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (str. 109)
 3. A. Szymacha - Zunifikowane teorie oddziaływań słabych i elektromagnetycznych (str. 117)
 4. R. Wadas - Zagadnienia biomagnetyzmu (str. 137)
 5. R. S. lngarden - Wojciech Rubinowicz. Szkic biograficzny. Cz. II (str. 145)
 6. D. Konopka - I Ogólnopolskie Seminarium z Fizyki Metali w Złotym Potoku (str. 169)
 7. A. Czachor - Jesienna Szkoła Fizyki: "Atom obcy w krysztale" w Kazimierzu Dolnym (str. 170)
 8. A. Sobiczewski, J. Żylicz - Międzynarodowa Szkoła-Seminarium w Dubnej: "Oddziaływanie ciężkich jonów z jądrami i synteza nowych pierwiastków" (str. 171)
 9. W. W. Byszewski - XII Międzynarodowa Konferencja Zjawisk w Gazach Zjonizowanych w Eindhoven (str. 173)
 10. Z. Błaszczak - II Konferencja Oddziaływań Elektronów z Silnym Polem Elektromagnetycznym w Budapeszcie (str. 175)
 11. L. Kalinowski - Fizyka metali (A. Chełkowski) (str. 177)
 12. Rekombinacja promienista w półprzewodnikach. Praca zbiorowa (W. Wardzyński) (str. 177)
 13. A. C. Rose-Innes, E. H. Rhoderick - Nadprzewodnictwo (A. Pindor) (str. 178)
 14. W. P. Silin - Wstęp do teorii kinetycznej gazów (Ł. A. Turski) (str. 181)
 15. KRONIKA