Postępy Fizyki 27 (1)

Tom

27

Zeszyt

1

Rok

1976
Postępy Fizyki 27 (1) 1976
pis treści:
 
 1. R. S. Ingarden - Wojciech Rubinowicz (22. II. 1889 - 13. X. 1974). Szkic biograficzny. Cz. I (str. 3)
 2. M. Suffczyński - Stałe fizyczne (str. 35)
 3. G. N Flerow, W. v. Baraszenkow - Zastosowanie wiązek ciężkich jonów (tłum. T. Siemiarczuk) (str. 53)
 4. H. Lachowicz - Zimowa szkoła w Kocierzy "Nowe Materiały Magnetyczne" (str. 81)
 5. A. Kopystyńska - Sympozjum laserowe (str. 81)
 6. J. Ciborowski, M. Krawczyk - IV szkoła fizyki zorganizowana przez CERN i ZIBJ w Ałuszcie (str. 83)
 7. C. Ruszowski - Sympozjum elektroniki jądrowej w Stresa (str. 84)
 8. W. Krzyżanowski - V Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Wielkich Energii i Cząstek Elementarnych w Warszawie (str. 86)
 9. J. Rafałowicz, D. Tokar - Międzynarodowa konferencja z zakresu dydaktyki fizyki w Opolu (str. 88)
 10. A. Strzałkowski, A. Śliżyński - Matematyczne metody opracowywania wyników pomiarów (A. Zagórski) (str. 90)
 11. D. S. Czernawski, J. M. Romanowski, N. W. Stiepanowa - Co to jest biofizyka matematyczna (W. Klonowski) (str. 91)
 12. G. Białkowski - Mechanika klasyczna. Mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej (K. Zalewski) (str. 92)
 13. L. G. Grieczko, W. I. Sugakow, O. P. Tomasiewicz, A. M. Fiedorczenko - Zadania z fizyki teoretycznej (Z. Ajduk) (str. 93)
 14. KRONIKA