Postępy Fizyki 25 (4)

Tom

25

Zeszyt

4

Rok

1974
Postępy Fizyki 25 (4) 1974
Spis treści:
 
 1. J. Werle - Co fizyka zawdzięcza Kopernikowi a Kopernik fizyce? (str. 311)
 2. R. U. Sexl - Wstęp do fizyki czarnych dziur (tłum. Z. Iwiński) (str. 327)
 3. M. Lasocka, H. Matyja - Półprzewodniki amorficzne (str. 373)
 4. S. Klama - Teoria stanów elektronowych w półprzewodnikach magnetycznych (str. 405)
 5. A. Turos - Jądrowa mikroanaliza warstw powierzchniowych (str. 419)
 6. M. Gaj - II Polsko-Czechosłowacka Konferencja Optyczna (str. 439)
 7. H. Lachowicz - Szkoła Zimowa "Nowe Materiały Magnetyczne" (str. 440)
 8. S. Przestalski - I Zimowa Szkoła Biofizyki (str. 440)
 9. M. Pluta - Konferencja i wystawa "Holografia - jej zastosowania w nauce i technice" (str. 444)
 10. D. Kunisz - Fizyczne podstawy emisyjnej analizy widmowej (K. Rosiński) (str. 445)
 11. KRONIKA